Zespół

Poznaj naszych specjalistów

Absolwentka Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, zdobywając
tytuł magistra wydziału fizjoterapii. Jest dyplomowaną terapeutką
specjalizującą się w rehabilitacji pediatrycznej. Już podczas studiów
i wieloletnich staży zdobywała doświadczenie w pracy z dziećmi
pod okiem znanych fizjoterapeutów dziecięcych.
Jest terapeutką metody Vojty, która przynosi szybkie i skuteczne
rezultaty w poprawie zaburzeń neurofizjologii maluszka.
Specjalizuje się również w terapii oddechowej, a w swojej pracy z
dzieckiem wykorzystuje elementy terapii Bobath, które przynoszą
efekty już po pierwszej terapii.
Zawsze kładzie nacisk na holistyczne podejście do rehabilitacji
dziecka, nakłaniając rodziców do aktywnego uczestnictwa w całym
procesie i osiągnięcia wspólnie zamierzonego celu. Jako matka
podchodzi z dużą empatią i chęcią pomocy małemu pacjentowi.
Ponadto, służy radą i wsparciem dla rodziców, ucząc ich

Absolwentka Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, zdobywając
tytuł magistra wydziału fizjoterapii. Jest dyplomowaną terapeutką
specjalizującą się w rehabilitacji pediatrycznej. Już podczas studiów
i wieloletnich staży zdobywała doświadczenie w pracy z dziećmi
pod okiem znanych fizjoterapeutów dziecięcych.
Jest terapeutką metody Vojty, która przynosi szybkie i skuteczne
rezultaty w poprawie zaburzeń neurofizjologii maluszka.
Specjalizuje się również w terapii oddechowej, a w swojej pracy z
dzieckiem wykorzystuje elementy terapii Bobath, które przynoszą
efekty już po pierwszej terapii.
Zawsze kładzie nacisk na holistyczne podejście do rehabilitacji
dziecka, nakłaniając rodziców do aktywnego uczestnictwa w całym
procesie i osiągnięcia wspólnie zamierzonego celu. Jako matka
podchodzi z dużą empatią i chęcią pomocy małemu pacjentowi.
Ponadto, służy radą i wsparciem dla rodziców, ucząc ich

Absolwentka studiów magisterskich Gdańskiego Uniwersytetu
Medycznego oraz dyplomowana terapeutka manualnej koncepcji
Maitland, terapeutka szczękowa i wykładowczyni kliniczna.
Doświadczenie zawodowe zdobyła już podczas studiów w
placówkach medycznych, gdzie miała okazję pracować z
doświadczonymi i zaangażowanymi instruktorami, którzy
zaszczepili w niej pasję do pracy terapeutycznej. W swojej pracy
skupia się na dokładnej diagnostyce funkcjonalnej, co pozwala jej
na precyzyjne zlokalizowanie przyczyny dolegliwości i odpowiednie
dobranie terapii do pacjenta.
Współpracuje z lekarzami różnych specjalizacji, co wspiera
skuteczną pomoc pacjentom. Specjalizuje się w rehabilitacji
szczękowej, urazowej i pooperacyjnej, a także w kompleksowej
terapii obrzęków. Stale rozwija swoje umiejętności, uczestnicząc w
międzynarodowych szkoleniach, warsztatach i konferencjach.
Prywatnie wielbicielka szlaków górskich, sportów wodnych oraz
zwolenniczka odpoczynku na łonie natury z dobrą książką
sensacyjną czy kryminałem w ręku.

Absolwentka studiów magisterskich Gdańskiego Uniwersytetu
Medycznego oraz dyplomowana terapeutka manualnej koncepcji
Maitland, terapeutka szczękowa i wykładowczyni kliniczna.
Doświadczenie zawodowe zdobyła już podczas studiów w
placówkach medycznych, gdzie miała okazję pracować z
doświadczonymi i zaangażowanymi instruktorami, którzy
zaszczepili w niej pasję do pracy terapeutycznej. W swojej pracy
skupia się na dokładnej diagnostyce funkcjonalnej, co pozwala jej
na precyzyjne zlokalizowanie przyczyny dolegliwości i odpowiednie
dobranie terapii do pacjenta.
Współpracuje z lekarzami różnych specjalizacji, co wspiera
skuteczną pomoc pacjentom. Specjalizuje się w rehabilitacji
szczękowej, urazowej i pooperacyjnej, a także w kompleksowej
terapii obrzęków. Stale rozwija swoje umiejętności, uczestnicząc w
międzynarodowych szkoleniach, warsztatach i konferencjach.
Prywatnie wielbicielka szlaków górskich, sportów wodnych oraz
zwolenniczka odpoczynku na łonie natury z dobrą książką
sensacyjną czy kryminałem w ręku.

Fizjoterapeutka, która ukończyła Gdański Uniwersytet Medyczny.
Uczestniczyła w kursie wprowadzającym dotyczącym dzieci z
zaburzeniami rozwojowymi w wieku od 0 do 2 lat, skupiającym się
na głównych zasadach oceny i interwencji terapeutycznej, a także w
kursie z zakresu osteopatii w pediatrii i neonatologii.
Podczas terapii, stawia duży nacisk na współpracę z rodzicami.
Prowadzi rehabilitację dla małych dzieci oraz młodzieży, w tym dla
wcześniaków, dzieci z opóźnionym rozwojem psychoruchowym, z
wadami postawy, pacjentów z skoliozami, po urazach oraz z
zespołami genetycznymi. Zawsze serdecznie zaprasza rodziców na
konsultację, podczas której ocenia rozwój psychoruchowy dziecka i
doradza w jaki sposób pomóc w dalszym rozwoju.

Fizjoterapeutka, która ukończyła Gdański Uniwersytet Medyczny.
Uczestniczyła w kursie wprowadzającym dotyczącym dzieci z
zaburzeniami rozwojowymi w wieku od 0 do 2 lat, skupiającym się
na głównych zasadach oceny i interwencji terapeutycznej, a także w
kursie z zakresu osteopatii w pediatrii i neonatologii.
Podczas terapii, stawia duży nacisk na współpracę z rodzicami.
Prowadzi rehabilitację dla małych dzieci oraz młodzieży, w tym dla
wcześniaków, dzieci z opóźnionym rozwojem psychoruchowym, z
wadami postawy, pacjentów z skoliozami, po urazach oraz z
zespołami genetycznymi. Zawsze serdecznie zaprasza rodziców na
konsultację, podczas której ocenia rozwój psychoruchowy dziecka i
doradza w jaki sposób pomóc w dalszym rozwoju.

Fizjoterapeutka, która ukończyła Gdański Uniwersytet Medyczny.
Uczestniczyła w kursie wprowadzającym dotyczącym dzieci z
zaburzeniami rozwojowymi w wieku od 0 do 2 lat, skupiającym się
na głównych zasadach oceny i interwencji terapeutycznej, a także w
kursie z zakresu osteopatii w pediatrii i neonatologii.
Podczas terapii, stawia duży nacisk na współpracę z rodzicami.
Prowadzi rehabilitację dla małych dzieci oraz młodzieży, w tym dla
wcześniaków, dzieci z opóźnionym rozwojem psychoruchowym, z
wadami postawy, pacjentów z skoliozami, po urazach oraz z
zespołami genetycznymi. Zawsze serdecznie zaprasza rodziców na
konsultację, podczas której ocenia rozwój psychoruchowy dziecka i
doradza w jaki sposób pomóc w dalszym rozwoju.

Gustaw jest absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku na kierunku fizjoterapia. Współpracując z pacjentami, Gustaw przykłada dużo uwagi diagnostyce, w której zawsze poddaje badaniu całego pacjenta tak aby odnaleźć potencjalną przyczynę, która stoi za zgłaszanymi objawami. Podczas terapii najczęściej wykorzystywane metody pracy to: terapia manualna oraz ćwiczenia fizyczne. Ponadto ważnym elementem jego terapii jest edukacja pacjenta, która ma wspomóc proces powrotu do zdrowia i stanowi profilaktykę przed powstawaniem potencjalnych dolegliwości. Proces zdobywania wiedzy teoretycznej i praktycznej kontynuuje biorąc udział w kursach stacjonarnych, kursach online, warsztatach oraz czytając nowe doniesienia naukowe.

Marta jest absolwentką Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.
Swoje doświadczenie zawodowe zaczęła gromadzić już podczas
studiów na oddziałach szpitalnych i w prywatnych placówkach
medycznych.
Uczestniczyła w kursach takich jak Kinetic Control, Suchego
Igłowania według szkoły Atmis oraz Kinesiology Taping. Jej celem
jest przywrócenie pacjentom prawidłowej postawy i ruchomości
stawów, kształtowanie właściwych wzorców ruchowych oraz
wpajanie nowych nawyków aktywności fizycznej, jednocześnie
redukując ból pacjentów. W swojej pracy często wykorzystuje
podstawowe elementy treningu CrossFit..

Marta jest absolwentką Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.
Swoje doświadczenie zawodowe zaczęła gromadzić już podczas
studiów na oddziałach szpitalnych i w prywatnych placówkach
medycznych.
Uczestniczyła w kursach takich jak Kinetic Control, Suchego
Igłowania według szkoły Atmis oraz Kinesiology Taping. Jej celem
jest przywrócenie pacjentom prawidłowej postawy i ruchomości
stawów, kształtowanie właściwych wzorców ruchowych oraz
wpajanie nowych nawyków aktywności fizycznej, jednocześnie
redukując ból pacjentów. W swojej pracy często wykorzystuje
podstawowe elementy treningu CrossFit..

Wojtek jest absolwentem Fizjoterapii i Wychowania Fizycznego na
Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku. Jest
fizjoterapeutą z doskonałym przygotowaniem teoretycznym i
praktycznym, a jego bogate doświadczenie w pracy ze sportowcami
(amatorami i zawodowcami) oraz własna przygoda ze sportem
tworzą unikalną mieszankę kompetencji.
Jest licencjonowanym trenerem tenisa ziemnego i piłki siatkowej.
Od ponad 4 lat pracuje w Fizjostacji, gdzie pomaga pacjentom po
urazach, a także kontuzjowanym sportowcom w ich szybkim
powrocie do zdrowia.
Prywatnie Wojtek jest miłośnikiem sportu, można go spotkać na
różnorodnych imprezach biegowych.

Wojtek jest absolwentem Fizjoterapii i Wychowania Fizycznego na
Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku. Jest
fizjoterapeutą z doskonałym przygotowaniem teoretycznym i
praktycznym, a jego bogate doświadczenie w pracy ze sportowcami
(amatorami i zawodowcami) oraz własna przygoda ze sportem
tworzą unikalną mieszankę kompetencji.
Jest licencjonowanym trenerem tenisa ziemnego i piłki siatkowej.
Od ponad 4 lat pracuje w Fizjostacji, gdzie pomaga pacjentom po
urazach, a także kontuzjowanym sportowcom w ich szybkim
powrocie do zdrowia.
Prywatnie Wojtek jest miłośnikiem sportu, można go spotkać na
różnorodnych imprezach biegowych.

Wiktor jest magistrem fizjoterapii po ukończeniu AWFiS w
Gdańsku. Podczas terapii skupia się na potrzebach oraz głównym
celu, jaki wraz z pacjentem ustalą na samym początku ich spotkań.
W terapii najważniejsze jest prawidłowe zdiagnozowanie i
zlokalizowanie przyczyn jak i dolegliwości.
W swojej pracy wykorzystuje terapię manualną, ćwiczenia oraz
kompleksową edukację, która ma na celu profilaktykę
ewentualnych schorzeń. Podczas wizyt zwraca dużą uwagę na
kontakt jak i odczucia w trakcie wykonywania ćwiczeń oraz terapii
przez pacjenta. Jego wiedzę aktualizuje dzięki uczestnictwu w
międzynarodowych szkoleniach oraz wczytywaniu się w najnowsze
badania naukowe.

Wiktor jest magistrem fizjoterapii po ukończeniu AWFiS w
Gdańsku. Podczas terapii skupia się na potrzebach oraz głównym
celu, jaki wraz z pacjentem ustalą na samym początku ich spotkań.
W terapii najważniejsze jest prawidłowe zdiagnozowanie i
zlokalizowanie przyczyn jak i dolegliwości.
W swojej pracy wykorzystuje terapię manualną, ćwiczenia oraz
kompleksową edukację, która ma na celu profilaktykę
ewentualnych schorzeń. Podczas wizyt zwraca dużą uwagę na
kontakt jak i odczucia w trakcie wykonywania ćwiczeń oraz terapii
przez pacjenta. Jego wiedzę aktualizuje dzięki uczestnictwu w
międzynarodowych szkoleniach oraz wczytywaniu się w najnowsze
badania naukowe.

DIETETYK MEDYCZNY

 

Absolwentka Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

 

W trakcie studiów praktykowała na oddziałach szpitalnych specjalizujących się w leczeniu nadwagi i chorób dietozależnych (w szczególności cukrzycy, chorób zapalnych jelit i chorób nerek) oraz w odżywianiu Pacjentów wyniszczonych przez choroby przewlekłe, w tym nowotwory.

 

8 lat pracowała jako Dietetyk w Poradni Dietetyki Medycznej GRMED w Sopocie. Opieka nad Pacjentami zmagającym się z bardzo szerokim spektrum chorób, dolegliwości oraz indywidualnych potrzeb żywieniowych, pozwoliła jej zdobyć doświadczenie, które z powodzeniem wykorzystuje we współpracy ze swoimi Podopiecznymi.

 

Stale poszerza swoją wiedzę biorąc udział w licznych szkoleniach i konferencjach naukowych oraz śledząc najnowsze doniesienia z branżowych publikacji naukowych.

 

Od 2018 r wykładowca akademicki na Wydziale Nauk o Zdrowiu WSZ w Gdańsku, gdzie prowadzi zajęcia praktyczne ze Studentami z planowania diet w różnych przypadkach klinicznych, żywienia w alergiach i nietolerancjach pokarmowych oraz chorobach skóry i przydatków.

 

Członek zespołu w Ogólnopolskim projekcie „Profilaktyki obrzęku limfatycznego po leczeniu raka piersi”, gdzie odpowiada za edukację żywieniową oraz wsparcie Pacjentek w kształtowaniu zdrowych zwyczajów żywieniowych, wspierających proces leczenia onkologicznego.

 

Zajmuje się Pacjentami ze schorzeniami, takimi jak: insulinooporność, IBS, przerost bakteryjny jelita cienkiego (SIBO), celiakia, zaburzenia lipidowe, cukrzyca, choroby tarczycy (w tym Hashimoto), choroby układu krążenia, choroba refluksowa, dna moczanowa. Specjalizuje się również w dietach eliminacyjnych Pacjentów z alergiami oraz nietolerancjami pokarmowymi.

 

Do każdego Pacjenta podchodzi indywidualnie, jadłospisy uwzględniają stan zdrowia, preferencje oraz możliwości kulinarne Pacjenta. W swojej pracy stawia na szczerą relację z Pacjentem, budowaną na wzajemnym zaufaniu i wspólnym zaangażowaniu w realizację wyznaczonych celów.

 

DIETETYK MEDYCZNY

 

Absolwentka Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

 

W trakcie studiów praktykowała na oddziałach szpitalnych specjalizujących się w leczeniu nadwagi i chorób dietozależnych (w szczególności cukrzycy, chorób zapalnych jelit i chorób nerek) oraz w odżywianiu Pacjentów wyniszczonych przez choroby przewlekłe, w tym nowotwory.

 

8 lat pracowała jako Dietetyk w Poradni Dietetyki Medycznej GRMED w Sopocie. Opieka nad Pacjentami zmagającym się z bardzo szerokim spektrum chorób, dolegliwości oraz indywidualnych potrzeb żywieniowych, pozwoliła jej zdobyć doświadczenie, które z powodzeniem wykorzystuje we współpracy ze swoimi Podopiecznymi.

 

Stale poszerza swoją wiedzę biorąc udział w licznych szkoleniach i konferencjach naukowych oraz śledząc najnowsze doniesienia z branżowych publikacji naukowych.

 

Od 2018 r wykładowca akademicki na Wydziale Nauk o Zdrowiu WSZ w Gdańsku, gdzie prowadzi zajęcia praktyczne ze Studentami z planowania diet w różnych przypadkach klinicznych, żywienia w alergiach i nietolerancjach pokarmowych oraz chorobach skóry i przydatków.

 

Członek zespołu w Ogólnopolskim projekcie „Profilaktyki obrzęku limfatycznego po leczeniu raka piersi”, gdzie odpowiada za edukację żywieniową oraz wsparcie Pacjentek w kształtowaniu zdrowych zwyczajów żywieniowych, wspierających proces leczenia onkologicznego.

 

Zajmuje się Pacjentami ze schorzeniami, takimi jak: insulinooporność, IBS, przerost bakteryjny jelita cienkiego (SIBO), celiakia, zaburzenia lipidowe, cukrzyca, choroby tarczycy (w tym Hashimoto), choroby układu krążenia, choroba refluksowa, dna moczanowa. Specjalizuje się również w dietach eliminacyjnych Pacjentów z alergiami oraz nietolerancjami pokarmowymi.

 

Do każdego Pacjenta podchodzi indywidualnie, jadłospisy uwzględniają stan zdrowia, preferencje oraz możliwości kulinarne Pacjenta. W swojej pracy stawia na szczerą relację z Pacjentem, budowaną na wzajemnym zaufaniu i wspólnym zaangażowaniu w realizację wyznaczonych celów.

 

Sandra ukończyła Uniwersytet Gdański o kierunku Nauk
Społecznych oraz Prywatną Szkołę Marketingu wraz z treningami
interpersonalnymi i zarządzaniem zasobami ludzkimi. Posiada
wieloletnie doświadczenie zarówno w kraju, jak i za granicą, co
pozwoliło jej na łatwe nawiązywanie kontaktów z ludźmi,
samokontrolę oraz organizację pracy. Sandra ma szeroką wiedzę i
kontakty z różnych kierunków, dzięki czemu potrafi skutecznie się
komunikować. W stopniu bardzo dobrym posługuje się językiem
angielskim, co umożliwia rozmowę w tym języku. Sandra to osoba
miła, optymistycznie nastawiona, ceniąca sobie dobrą książkę,
spacery i ludzi.

Grzegorz Wochyń ukończył specjalizację w dziedzinie neurologii w 2016r. na Akademii Medycznej w Gdańsku. Aktualnie pracuje w 7 Szpitalu Marynarki Wojennej w Gdańsku na oddziale neurologii, w Kociewskim Centrum Zdrowia oraz w SPZZOZ Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Sopocie. Swoją pracę doskonali poprzez liczne kursy i szkolenia np. kurs podawania toksyny botulinowej, kurs ultrasonorafii tętnic domózgowych, zewnątrzczaszkowych, przezczaszkowych czy kurs doskonalający w zakresie: Neuroanestezjologii oraz Neurotraumatologii.  Jest lekarzem bardzo konsekwentnym i stanowczym, któremu zależy na znalezieniu źródła problemu. Hobbystycznie – zapalony ogrodnik, najbardziej ceni sobie odpoczynek w towarzystwie dwóch synów.

Sandra ukończyła Uniwersytet Gdański o kierunku Nauk
Społecznych oraz Prywatną Szkołę Marketingu wraz z treningami
interpersonalnymi i zarządzaniem zasobami ludzkimi. Posiada
wieloletnie doświadczenie zarówno w kraju, jak i za granicą, co
pozwoliło jej na łatwe nawiązywanie kontaktów z ludźmi,
samokontrolę oraz organizację pracy. Sandra ma szeroką wiedzę i
kontakty z różnych kierunków, dzięki czemu potrafi skutecznie się
komunikować. W stopniu bardzo dobrym posługuje się językiem
angielskim, co umożliwia rozmowę w tym języku. Sandra to osoba
miła, optymistycznie nastawiona, ceniąca sobie dobrą książkę,
spacery i ludzi.

Sandra ukończyła Uniwersytet Gdański o kierunku Nauk
Społecznych oraz Prywatną Szkołę Marketingu wraz z treningami
interpersonalnymi i zarządzaniem zasobami ludzkimi. Posiada
wieloletnie doświadczenie zarówno w kraju, jak i za granicą, co
pozwoliło jej na łatwe nawiązywanie kontaktów z ludźmi,
samokontrolę oraz organizację pracy. Sandra ma szeroką wiedzę i
kontakty z różnych kierunków, dzięki czemu potrafi skutecznie się
komunikować. W stopniu bardzo dobrym posługuje się językiem
angielskim, co umożliwia rozmowę w tym języku. Sandra to osoba
miła, optymistycznie nastawiona, ceniąca sobie dobrą książkę,
spacery i ludzi.

Studentka fizjoterapii na Wyższej Szkole Zdrowia. Zaczyna gromadzić doświadczenie zawodowe na oddziałach szpitalnych oraz pracując jako recepcjonistka w naszym gabinecie, mając kontakt z pacjentami oraz fizjoterapeutami, obserwując ich pracę i podejście do pacjentów na co dzień. W pracy stawia na optymizm, szczerość i otwartość.

 

Studentka fizjoterapii na Wyższej Szkole Zdrowia. Zaczyna gromadzić doświadczenie zawodowe na oddziałach szpitalnych oraz pracując jako recepcjonistka w naszym gabinecie, mając kontakt z pacjentami oraz fizjoterapeutami, obserwując ich pracę i podejście do pacjentów na co dzień. W pracy stawia na optymizm, szczerość i otwartość.

 

Lat doświadczenia
0
Certyfikacji, zapewniających bezpieczeństwo
0
Certyfikacji, zapewniających bezpieczeństwo
0

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami i umów się na wizytę już dziś!